Іванківська районна державна адміністрація
Іванківська районна рада
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
Управління державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області
Іванківська міжрайонна державна податкова інспекція
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист населення
Приватизація державного майна
Державні закупівлі
Добровільне об'єднання територіальних громад

Філія АТ"Ощадбанк" в Іванківському районі

ЗВЕРНЕННЯ Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівник

    Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є прискорення її інтеграції у світові торговельно-економічні та фінансові структури. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша країна зможе лише  завдяки  функціонуванню  системи збору реальних,  вірогідних,   загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності громадян.    Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля. За офіційними даними, у середньому щороку на виробництві гинуть 400 осіб і 5 тис. травмуються, зокрема більш ніж 1 тис. жінок. Приблизно 500 працівників стають інвалідами. Показово, що співвідношення показників загального травматизму і травматизму зі смертельними наслідками в Україні не відповідає закономірностям, що є у світі. Частота випадків смертельного травматизму в Україні вища і становить майже 7% від загальної кількості травмованих, водночас як у країнах Заходу вона дорівнює 0,08–0,12%. Це можна пояснити не реєструванням значної кількості виробничих   травм. Істотні труднощі та перешкоди виникають під час порівняння таких статистичних даних у країнах світу. Це зумовлено відмінностями між законодавствами різних країн, їхніми правилами та системами класифікації, особливостями збору даних і підготовки статистичної документації. Крім того, у статистиці виробничого травматизму не враховано осіб, які працювали за цивільно-правовими угодами, оскільки ці показники потрапляють у категорію випадків, не пов’язаних з виробництвом. Необхідність об’єктивної оцінки умов праці за факторами небезпеки зумовлена в Україні законодавчою нормою, яка зобов’язує роботодавця інформувати працівників про умови праці на робочому місці, в яких вони здійснюватимуть чи здійснюють трудову діяльність, про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що реально чи потенційно можуть впливати на них і спричиняти відповідні негативні наслідки, загрожувати їхньому життю та здоров’ю.  Систематичний і достовірний збір даних про стан охорони праці і травматизм на виробництві є об’єктивним підґрунтям для здійснення аналізу всіх аспектів травматизму й розроблення фахівцями заходів з профілактики на рівні підприємств, регіонів і держави. Оптимізація та підвищення точності збору даних з використанням новітніх інформаційних систем дасть змогу чіткіше визначати пріоритети в державній політиці у сфері охорони праці, раціонально використовувати людські та матеріальні ресурси й підвищувати рівень безпеки на виробництві. Водночас для України важливим завданням є налагодження системи широкого доступу до даних про стан охорони праці, виробничий травматизм і професійні захворювання на рівні регіонів, фондів соціального страхування та держави. Відкритість і доступність такої інформації значно підвищить ефективність використання даних та культуру профілактики й сприятиме створенню безпечних робочих місць. Фактично в усіх країнах світу й міжнародних організаціях дослідження (аналіз) та оцінку ризиків для життя і здоров’я працівників розглядають як основний механізм профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності. Ефективне впровадження цього механізму у вітчизняну практику управління охороною праці можливе лише за наявності статистичних даних, що відображають реальний стан виробничого травматизму в Україні. Особливо це стосується використання кількісних методів оцінювання виробничого та професійного ризиків. На міжнародному рівні уніфікація національних систем реєстрації й повідомлення даних про безпеку та гігієну праці дасть змогу зосередити спільні зусилля на виконанні завдань, визначених у стратегії ООН Цілі сталого розвитку 2016–2030. Зокрема, завдання  «Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих, включаючи трудящих-мігрантів, особливо жінок-мігрантів, та осіб, які не мають стабільної зайнятості» окреслено в Цілі 8 «Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх».    
 Слід зазначити, що на протязі 2016 року відділенням ВД ФССНВВ у Іванківському районі  (далі – відділення Фонду) взято безпосередню участь розслідуванні 10 нещасних випадків, які сталися на території Іванківського району в тому числі м. Чорнобиль, а саме:

    - у розслідуванні 7-ми нещасних випадків, на підприємствах,  зареєстрованих у відділенні Фонду  в т.ч. 1-го випадку,  що стався  у 2015 році,  а розслідування  закінчено  у  2016  році.  Загалом  постраждало  7 осіб (2015 – 1 смертельно та 2016 – 6  в т.ч. 1 смертельно).  Розслідування нещасних випадків завершено та складено акти за формою Н-5,  з них  5  випадків  визнано  страховими  (окрім  смертельних), відповідно складено  акти  форми   Н-1;

     - у розслідуванні   3-х   нещасних   випадків,   що   сталися   у   2016   році   на підприємствах,    не   зареєстрованих   у   Іванківському   відділенні.   Загалом постраждало  стільки ж  осіб  в  т.ч.  1  смертельно.  Розслідування  нещасних випадків  завершено  та  складено  акти  за  формою  Н-5,   з   них   2   визнано страховими (окрім смертельного), відповідно складено акти форми Н-1.

      Від початку 2017 року до відділенні Фонду надійшло 2 повідомлення про нещасний випадок, в т.ч. 1 із смертельним наслідком, за результатами розслідування яких 1 визнано страховим (причина його настання: особиста необережність потерпілого), по іншому (із смертельним наслідком) робота триває.

      Причинами настання цих нещасних випадків, які виникали здебільшого з-за небезпечних дій самих потерпілих та бездіяльності їх керівників є: смерть в наслідок протиправних дій інших осіб та алкогольне сп’яніння; смерть від механічної асфіксії дихальних шляхів через повішання; не виконання посадових обов’язків та вимог інструкцій з охорони праці; порушення вимог технологічного процесу; недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки. Також смерть у зв’язку з незадовільним станом здоров’я працівника та особиста його необережність.

      І ось як приклад деякі з них, ті що були визнані страховими тобто пов’язаними з виробництвом:

- 10.01.2016 з електрогазозварником ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» м. Чорнобиль. Під час руху по зварювальному посту приміщення авторемонтної майстерні, він перечепився за газові шланги зварювальної установки, які пролягали підлогою та впав на бетоновану підлогу. Наслідком нещасного випадку є вивих правої плечової кістки. За ступенем тяжкості травма відноситься до категорії тяжких. Причини нещасного випадку: основна – організаційна: невиконання вимог інструкції з охорони праці потерплим (на передодні після закінчення робочої зміни не привів свої робоче місце в належний стан) та не виконання посадових обов’язків безпосереднім керівником потерпілого щодо належного контролю за безпечним виконанням робіт; супутня – психофізіологічна: особиста необережність потерпілого. Нещасний випадок визнано пов'язаним з виробництвом, оскільки стався під час перебування потерпілого на робочому місці, на території підприємства, який за завданням свого керівника виконував задану роботу з моменту прибуття на роботу протягом робочого часу, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Потерпілий одужав. Згодом на МСЕК за місцем проживання потерпілого, йому було встановлено тимчасово 20 % втрати професійної працездатності;

- 17.01.2016 з молодшою медичною сестрою неврологічного відділення КЗ ІРР «Іванківська ЦРЛ» смт. Іванків. З ціллю отримання сніданку для хворих відділення, вона вийшовши із будівлі на подвір’я пішла в бік харчоблоку по проїжджій частині для руху автотранспорту. Рухаючись по сніговому покриву, під яким був лід, послизнулась та впала. Наслідком нещасного випадку є закритий перелом вінцевого відростку лівої ліктьової кістки. За ступенем тяжкості травма відноситься до категорії тяжких. Причина нещасного випадку: основна – організаційна: не виконання  посадових   обов’язків   іншою   посадовою   особою   установи   щодо  утримання території в належному санітарному стані. Нещасний випадок визнано пов'язаним з виробництвом, оскільки стався під час виконання потерпілою своїх посадових обов’язків    за    режимом    роботи     лікувального    закладу. Потерпіла одужала;

- 04.02.2016 з машиністом подавання палива ТЕС ТОВ «Біогазенерго» смт. Іванків. Під час виконання робіт по заміні шнеку золовидалення мультициклону котла HURST 2000 НР 580 PSIG  він вирішив багром перевірити трубу цього ж мультициклону, в яку встановлюється шнек, на предмет залишків золи та тягнучи за собою багор з труби мультициклону, вигріб на себе розжарену золу від якої у нього загорівся спецодяг. Наслідком нещасного випадку є термічний опік полум’ям ІІАБ ступеня S – 19% поверхні тіла: правої китиці, обох нижніх кінцівок. Причини нещасного випадку: основна – організаційна: не виконання посадових обов’язків безпосереднім керівником потерпілого щодо належного контролю за безпечним виконанням робіт; супутня – психофізіологічна: порушення вимог технологічного процесу устаткування потерпілим (використання в роботі інструменту забороненого технологічною картою - багор). Нещасний випадок визнано пов'язаним з виробництвом, оскільки стався під час перебування потерпілого на робочому місці, на території підприємства, який за завданням свого керівника виконував задану йому роботу, відповідно до своїх посадових обов’язків. Потерпілий одужав;

- 09.05.2016 з укладальником  пиломатеріалів, деталей та виробів з деревини цеху стрічкових пилорам деревообробної дільниці ДСП «Північна Пуща» м. Чорнобиль. Під час вирівнювання вручну деревної колоди на металевій станині стрічково-пильної горизонтальної пилорами він притримував колоду лівою рукою з низу, яка крутнувшись притисла безіменний палець його лівої руки. Наслідком нещасного випадку є травматична ампутація нігтьової фаланги 4 пальця лівої кисті - за ступенем тяжкості травма відноситься до категорії легких. Причини нещасного випадку: основна – організаційна: невиконання вимог інструкції з охорони праці потерплим (при вирівнюванні деревної колоди в ручну на пильній рамі потерпілий не дотримався безпечних прийомів праці); супутня  - організаційна: не виконання вимог посадових обов’язків безпосереднім керівником потерпілого щодо належного контролю за безпечним виконанням робіт. Нещасний випадок визнано пов'язаним з виробництвом,   оскільки  стався  під  час  перебування  потерпілого  на  робочому місці, на території підприємства, який за завданням свого керівника виконував задану йому роботу відповідно до функціональних обов’язків, з моменту прибуття на роботу та протягом робочого часу, що фіксується відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Потерпілий одужав;

- 18.05.2016 з дезактиваторником ПП «Промметбуд» смт. Іванків. Під час проведення дезактиваційних робіт на майданчику «Тепляк» у зоні відчуження, що знаходиться в районі 3-ї черги Чорнобильської АЕС по фрагментації металоконструкції він закріпив її дерев’яною опорою, яка не втримала навантаження і зламалась. В результаті чого металоконструкція похилившись придавила його спиною до бетонованої підлоги. Наслідком нещасного випадку є поєднана травма. Закрита травма грудей із закритим переломом ребер та закрита травма живота із закритим перелом кісток таза та значними забоями внутрішніх органів.  За ступенем тяжкості травма відноситься до категорії тяжких. Причини нещасного випадку: основна – технічна: недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам безпеки (використання неінертних опор під час виконання робіт); супутня – організаційна: невиконання потерпілим вимог інструкції та інших нормативних документів з охорони праці підприємства (недотримання техніки безпеки під час виконання робіт, використання дерев’яних підпорок замість металевих) та не виконання посадових обов’язків безпосереднім керівником потерпілого щодо належного контролю за безпечним виконанням робіт. Нещасний випадок визнано пов'язаним з виробництвом, оскільки стався під час виконання потерпілим трудових обов’язків за режимом роботи підприємства. Потерпілий одужав;

- 12.01.2017 з техніком з підготовки виробництва ДЛП «Чорнобильський спецкомбінат» м. Чорнобиль. Одержавши канцтовари та рухаючись подвір’ям, пішим ходом, від одної будівлі до іншої по прибудинковій території підприємства, у місці з незначним ухилом припорошеному снігом та посипаному піском, потерпіла проявила необережність, послизнулась та впала. Наслідком нещасного випадку є перелом лівого променя в типовому місці. Розрив капсульно-звязуючого апарату лівого голено-ступного суглобу. Травма відноситься до категорії тяжких. Причини нещасного випадку: основна – психофізіологічна: особиста необережність потерпілої; супутня – організаційна: не виконання вимог посадової інструкції потерпілою, в порушення якої не дбала про особисту безпеку. Нещасний випадок пов'язаний з виробництвом, оскільки стався під час виконання потерпілою трудових обов’язків у робочий час. Наразі потерпіла лікується;      

      Організаційний комітет звертається до всіх роботодавців проаналізувати та переглянути організацію діяльності своїх підприємств, установ, організацій стосовно культури охорони праці та вжити заходів з підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці працівників, у тому числі і на малих підприємствах, що додасть можливості забезпечити гідне життя не тільки нам, але й нашим нащадкам, адже, людське життя – це найвища соціальна цінність, і ніякими обставинами не можна виправдати смерть людини.

      Зважаючи на важливість створення безпечних умов праці, попередження виробничого травматизму та професійних захворювань, керівникам і працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності,  із закликом підтримати ініціативу та зосередити свої зусилля на виконанні вимог Конституції України щодо забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці та вимог Закону України «Про охорону праці».

      Охорона праці є невід’ємною складовою забезпечення гармонійного розвитку суспільства. Саме тому важливо пам’ятати, що підвищення рівня культури охорони праці в суспільстві – це запорука збереження здоров’я та життя працівників.

      Організаційний комітет закликає роботодавців напередодні Дня охорони праці, протягом квітня-травня вшанувати пам'ять працівників, які загинули на виробництві, відвідати сім'ї потерпілих, винайти можливість для надання їм допомоги з вирішення матеріальних, соціально-побутових та інших проблем.

      З нагоди Дня охорони праці бажаємо фахівцям з охорони праці, працівникам і керівникам підприємств, установ, організацій району міцного здоров’я, гідної безпечної  праці, благополуччя та добробуту.

      Працівник! Пам’ятай, твоє здоров’я та життя захищає Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

З повагою, 
Начальник відділення ВД ФССНВВ
у Іванківському районі                                                 М.Машина