Іванківська районна державна адміністрація
Іванківська районна рада
Відділ містобудування, архітектури, капітального будівництва, ЖКГ, інфраструктури та туризму
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
ВИШГОРОДСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області
Іванківська міжрайонна державна податкова інспекція
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист населення
Приватизація державного майна
Державні закупівлі
Добровільне об'єднання територіальних громад
Громадська рада

Філія АТ"Ощадбанк" в Іванківському районі

ОГОЛОШЕННЯ ВІД 16.03.2018

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікарякомунального закладу Іванківської районної ради

«Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального закладу Іванківської районної ради «Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги» проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження голови Іванківської районної державної адміністрації від 27.02.2018 року № 93 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу Іванківської районної ради «Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги».

            Місцезнаходження та юридична адреса комунального закладу Іванківської районної ради «Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги» (далі – Іванківський ЦПМСД): 07201, Україна, Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вулиця Поліська, 65.

Основні напрями діяльності Іванківського ЦПМСД: реалізація державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Іванківського району Київської області та смт Іванків заходів, спрямованих на: забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою; забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

Діяльність Іванківського ЦПМСД провадиться на підставі статуту затвердженого  рішенням  Іванківської  районної  ради  від 25.10.2016 року  № VII-14/156.

Структура Іванківського ЦПМСД: адміністративно-управлінський апарат; допоміжні підрозділи, у тому числі господарчі; лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні пункти); відділення невідкладної допомоги.

Джерелами формування майна Іванківського ЦПМСД є:

1.   Кошти районного бюджету.

2.   Власні надходження Іванківського ЦПМСД:

2.1.  від господарської та/або виробничої діяльності;

2.2.  за оренду майна;

2.3.  від реалізації майна.

3.   Інші власні надходження Іванківського ЦПМСД.

4.   Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

5.   Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку.

6.   Інші джерела не заборонені законодавством України.

Прийом документів для участі у конкурсі здійснюватиметься з 19.03.2018 до 02.04.2018 у Іванківській районній державній адміністрації, що знаходиться за адресою: Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вулиця І.Проскури, 7, каб. 1.

Номер  телефону та  адреса електронної  пошти для довідок: (04591) 5-34-02,        e-mailrda-ivankiv@ivankiv-rda-rada.gov.ua.

      Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1.   копія паспорта громадянина України;

2.   письмова заява про участь у конкурсііз зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 постанови КМУ від 27.12.2017 року          № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я» (далі – постанова КМУ);

3.   резюме у довільній формі;

4.   автобіографія;

5.   копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6.   згода на обробку персональних данихзгідно з додатком 2постанови КМУ;

7.   конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8.   довідка МВС про відсутність судимості;

9.   медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10.    попередженнястосовно встановленихЗаконом України“Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 постанови КМУ;

11.    заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересівзгідно із додатком 4 постанови КМУ;

12.    підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

-          повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

-          проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

-          підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

-          наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

-          стаж роботи за фахом – не менше 5 років;

-          стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – не менше 2 років.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку Іванківського ЦПМСД на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

-        план реформування закладу протягом одного року;

-        заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Іванківського ЦПМСД, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-        пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

-        пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: керівнику встановлюється заробітна плата у розмірі одного посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки з урахуванням підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, ненормований робочий час, тощо); надбавок (за вислугу років, тощо).

Дата та місце проведення конкурсу:

Засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів  відбудеться 03.04.2018 року;

Засідання конкурсної комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсу на зайняття посади головного лікаря комунального закладу Іванківської районної ради «Іванківський центр первинної медико-санітарної допомоги» та визначення переможця відбудеться 05.04.2018 року.

Проведення конкурсу відбудеться у приміщенні Іванківської районної державної адміністрації за адресою: Київська область, Іванківський район, смт Іванків, вул..І.Проскури, 7.

ОГОЛОШЕННЯ

Розпорядження 

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

                                                   Склад конкурсної комісії