Іванківська районна державна адміністрація
Іванківська районна рада
Відділ містобудування, архітектури, капітального будівництва, ЖКГ, інфраструктури та туризму
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
ВИШГОРОДСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області
Іванківська міжрайонна державна податкова інспекція
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист населення
Приватизація державного майна
Державні закупівлі
Добровільне об'єднання територіальних громад
Громадська рада

Філія АТ"Ощадбанк" в Іванківському районі

Положення про Фонд комунального майна Іванківського району (нова редакція)

Додаток

до рішення

Іванківської районної ради

від 04.05.2007 № V-9/145

(в редакції рішення

Іванківської районної ради

від 30.01.2012 № VІ-18/306;

із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

 із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 25.10.2016 № VІІ-14/157)

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд комунального майна Іванківського району

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

2016 рік


І. Загальні положення

1.1 Фонд комунального майна Іванківського району (надалі Фонд) - установа, уповноважена Іванківською районною радою Київської області управляти майном, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району. Фонд створений рішенням районної ради 04 травня 2007 року №V-9/145 «Про Фонд комунального майна Іванківського району» згідно статей 43, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2 Фонд комунального майна Іванківського району у своїй діяльності підпорядкований і підзвітний Іванківській районній раді.

1.3.Фонд комунального майна району у своїй діяльності керується Конституцією України,  Законами України, постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними актами міністерств та відомств, рішеннями Іванківської районної ради, рішеннями сільських, Іванківської селищної рад в питаннях управління та відчуження комунального майна, прийнятих ними у межах своєї компетенції, та іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

1.4. Положення про Фонд та внесення змін до нього затверджується Іванківською районною радою.

ІІ. Завдання Фонду, його функції та обов’язки

2.1. Основним завданням Фонду є реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном, що перебуває у комунальній власності територіальних громад району та спільній власності сіл, селища Іванківського району.

2.2. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Здійснює облік майна, що перебуває у комунальній власності територіальних громад та спільній власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району.

2.2.2. Здійснює в межах, визначених районною радою, повноваження з управління майном підприємств, установ і організацій (далі підприємства), що належать до компетенції районної ради, зокрема:

1) здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району, яке перебуває в оперативному управлінні чи господарському віданні підприємств (закладів, установ, організацій).

(Абзац 1 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

2) в разі неналежного використання балансоутримувачем майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району Фонд, з метою ефективного використання зазначеного майна, вносить на розгляд районної ради пропозиції про передачу вказаного майна на баланс Фонду чи іншого балансоутримувача, або направляє голові районної ради подання про розірвання контракту з керівником такого підприємства, установи чи організації.

(Абзац 2 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

3) утворює комісії з інвентаризації майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району та затверджує акт інвентаризації.

(Абзац 3 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

4) відстоює в судових органах майнові права Іванківської районної ради щодо майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району, веде претензійно-позовну роботу. За рахунок власних коштів оплачує судові витрати.

5) здійснює методичне керівництво з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району та його відчуженням.

6) вносить на розгляд районної ради пропозиції щодо порядку та умов відчуження майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району.

(Абзац 6 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

7) розробляє та подає на затвердження районній раді перелік об’єктів комунальної власності територіальних громад та спільній власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району, що можуть бути переданими в оренду.

8) на підставі Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів та індивідуально визначеного нерухомого майна спільної  власності сіл, селища Іванківського району, яке знаходиться на балансі Фонду.

9) укладає договори оренди.

10) здійснює приймання-передачу об’єктів майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району відповідно до укладених договорів оренди цього майна.

(Абзац 10 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

11) на підставі Положення про порядок передачі в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району, надає погодження установам, підприємствам та організаціям району бути орендодавцем майна, що знаходиться на їх балансах.

12) оголошує конкурс про відбір суб’єктів оціночної діяльності та виступає замовником виготовлення незалежної оцінки вартості об’єктів комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району.

13) контролює умови виконання договорів оренди майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району і знаходиться на балансі установ, підприємств та організацій району.

14) розглядає заяви, пропозиції і скарги громадян та юридичних осіб щодо питань оренди майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району та вживає відповідні заходи у межах своєї компетенції.

(Абзац 14 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

15) проводить консультаційну та роз’яснювальну роботу з питань оренди майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району.

(Абзац 15 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

16) здійснює інші повноваження з питань оренди, визначені чинним законодавством та нормативно-правовими актами.

 

(Абзац 17 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ виключено на підставі рішення Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ - 46/781)

 

18) формує та подає на затвердження районній раді перелік об’єктів малої приватизації, що перебувають у комунальній власності та спільній власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району і підлягають продажу на аукціоні чи в інший спосіб, згідно з чинним законодавством.

(Абзац 18 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)  

19) розробляє та виносить на розгляд сесії районної ради порядок та умови відчуження майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району.

(Абзац 19 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

20) публікує в пресі, інших засобах масової інформації перелік об’єктів комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району, що під­лягають продажу на аукціоні чи в інший спосіб, згідно з чинним законодавством.

(Абзац 20 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781) 

21) готує за участю місцевих органів з питань земельних ресурсів рішення про приватизацію об’єктів незавершеного будівництва, приватизацію земельних ділянок, відведених в установленому порядку для будівництва цих об’єктів, і подає його на розгляд районній раді.

(Абзац 21 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

22) визначає за результатами незалежної оцінки початкову ціну продажу  майна комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району на аукціоні чи в інший спосіб, згідно з чинним законодавством.

(Абзац 22 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

23) здійснює контроль за виконанням зобов'язань, передбачених у договорах купівлі-продажу об'єктів.

24) контролює дотримання Порядку списання майна об'єктів спільної комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста району.

25) ініціює в разі необхідності та контролює проведення  інвентаризації майна об'єктів комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища, району, вживає заходів щодо реєстрації їх в бюро технічної інвентаризації;

(Абзац 25 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ в редакції рішення Іванківської районної ради від 30.01.2012 № VІ-18/306; із змінами, внесеними згідно із рішенням Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ-46/781)

 

(Абзац 26 підпункту 2.2.2. пункту 2.2. розділу ІІ виключено на підставі рішення Іванківської районної ради від 22.05.2015 № VІ - 46/781)

 

27) розміщує оголошення в засобах масової інформації.

28) виступає замовником будівництва,  поточного та капітального ремонту об’єктів комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району.

29) виступає замовником виготовлення проектно-кошторисної документації, нормативно-грошової оцінки земельних ділянок, державних актів на право постійного користування земельною ділянкоютехнічної документації та свідоцтв на право власності на нерухоме майно на об’єкти комунальної власності та спільної власності територіальних громад сіл, селища Іванківського району.

30) здійснює інші функції згідно з чинним законодавством. 

ІІІ. Права Фонду

3. Фонд має право:

3.1. Залучати спеціалістів підрозділів Іванківської районної ради та райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

3.2. Безкоштовно одержувати від підрозділів районної ради, відділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, матеріали, а від місцевих органів державної статистики статистичні данінеобхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

3.4. Фонд в процесі виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з районною радою, райдержадміністрацією, сільськими, селищною радами, а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

3.5 Працівники Фонду, з метою контролю за ефективним та цільовим використанням об’єктів комунального майна, мають право безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у будь-який час у будь-які приміщення, що є комунальною власністю, які передані в господарське відання, оперативне управління, оренду, концесію тощо. 

ІV. Кошти Фонду 

4.1. Фонд є розпорядником бюджетних коштів.

4.2. Джерелами фінансування діяльності Фонду є кошти загального та спеціального фондів.

4.3. Витрати на утримання Фонду здійснюються відповідно до єдиного кошторису, який складається у відповідності з чинними державними нормами і затверджується головним розпорядником бюджетних коштів.

4.4. Доходи (прибутки) Фонду комунального майна Іванківського району використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду комунального майна Іванківського району, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.4. згідно із рішенням  Іванківської районної ради від 25.10.2016 № VІІ - 14/157)

4.5. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені серед засновників, членів Фонду комунального майна Іванківського району, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

(Розділ IV доповнено пунктом 4.5. згідно із рішенням  Іванківської районної ради від 25.10.2016 № VІІ - 14/157)

4.6. Бухгалтерський облік та звітність Фонду здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4.7. Використання коштів Фонду здійснюється за розпорядженням начальника Фонду згідно з чинним законодавством.

4.8. Майно Фонду є спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селища, міста району і закріплюється за Фондом на праві оперативного управління.

V. Організація роботи Фонду 

5.1. Фонд очолює начальник, який призначається та звільняється головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. В разі відсутності начальника, виконання його обов’язків покладається розпорядженням голови районної ради на одного із головних спеціалістів Фонду.

5.2. Начальник Фонду:

1. Організовує роботу Фонду відповідно до чинного законодавства України і цього Положення;

2. Здійснює керівництво діяльністю Фонду, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань, визначає ступінь відповідальності спеціалістів;

3. Розподіляє обов’язки між працівниками Фонду та затверджує посадові інструкції;

4. Вживає заходів щодо заохочення працівників або притягнення їх (у разі необхідності) до дисциплінарної відповідальності;

5. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

6. Розпоряджається коштами в межах, затвердженого кошторису витрат на утримання Фонду;

7. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Фонду;

8. Укладає договори;

9. Представляє Фонд в усіх установах, на підприємствах, в організаціях і судах та діє без доручення;

10. Доручає відповідальним працівникам Фонду представляти Фонд в усіх установах, на підприємствах, в організаціях і судах.

11. За умовами праці, матеріально-побутового, медичного і транспортного обслуговування начальник Фонду прирівнюється до керівника управління райдержадміністрації.

5.3. Відповідальні працівники Фонду призначаються на посаду на конкурсній основі.

5.4. Накази начальника Фонду у разі порушення прав громадян чи представницьких органів та підприємств можуть бути оскаржені в судовому порядку.

VІ. Правовий статус Фонду

6.1. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі України, печатку із зображенням Державного герба України і його найменуванням.

Скорочена назва Фонду комунального майна Іванківського району – ФКМ Іванківського району.

6.2. Фонд утримується за рахунок коштів районного бюджету та інших надходжень.

6.3. Витрати Фонду, пов’язані з приватизацією, відчуженням та орендою об’єктів нерухомого майна, відшкодовуються в порядку, який затверджується районною радою.

6.4. Структуру Фонду, його граничну чисельність, фонд оплати праці та інші видатки на утримання установи затверджує Іванківська районна рада за погодженням з Іванківською районною державною адміністрацією.

6.5. Штатний розпис в межах граничної чисельності та фонду оплати праці затверджується розпорядженням голови Іванківської районної ради.

6.6. Працівники Фонду є посадовими особами органів місцевого самоврядування.

6.7. Припинення діяльності Фонду комунального майна Іванківського району здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідація – за рішенням Іванківської районної ради, а у випадках передбачених законом України, за рішенням суду.

(Розділ VІ доповнено пунктом 6.7. згідно із рішенням  Іванківської районної ради від 25.10.2016 № VІІ - 14/157)

6.8. У разі припинення діяльності Фонду комунального майна Іванківського району активи передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

(Розділ VІ доповнено пунктом 6.8. згідно із рішенням  Іванківської районної ради від 25.10.2016 № VІІ - 14/157)

 

        Заступник голови ради                          О.П. Шумак