Іванківська районна державна адміністрація
Іванківська районна рада
Відділ містобудування, архітектури, капітального будівництва, ЖКГ, інфраструктури та туризму
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
ВИШГОРОДСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області
Іванківська міжрайонна державна податкова інспекція
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист населення
Приватизація державного майна
Державні закупівлі
Добровільне об'єднання територіальних громад
Громадська рада

Філія АТ"Ощадбанк" в Іванківському районі

Розпорядження про організацію в Іванківській районній раді роботи щодо доступу до публічної інформації

IВАНКIВСЬКА  РАЙОННА  РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ СКЛИКАННЯ


                                              РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

     10 травня 2011року                                                                                        № 66

смт Іванків

 

Про організацію в Іванківській районній раді роботи

щодо доступу до публічної інформації

 

       Відповідно  пункту 5 частини 1 статті 14 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 55 та 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та з метою забезпечення прозорості і відкритості діяль­ності Іванківської районної ради:

 

1. Встановити, що організаційний відділ виконавчого апарату Іванківської районної ради:

1.1. є відповідальним за реєстрацію, опрацювання, облік та системати­зацію запитів на інформацію, що надійшли до районної ради;

1.2. у встановленому порядку надає запитувачам форми запитів на інформацію згідно з додатком 1;

1.3. надає консультації під час оформлення запитів на інформацію;

1.4. оформлює запити на інформацію у разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит (з обов'язковим зазначенням в запиті свого ім'я, контактного телефону та наданням копії запиту особі, яка його подала);

1.5. обробляє запити, що пройшли реєстрацію у встановленому порядку, опрацьовує, систематизує, аналізує та контролює задоволення запитів на інформацію;

2. Визначити спеціальним місцем для роботи запитувачів з документами чи їх копіями кімнату № 9 на першому поверсі адміністративного будинку Іванківської районної ради, розташованого за адресою смт. Іванків,   вул. І. Проскури, 7.

3. Організаційному відділу виконавчого апарату Іванківської районної ради:

3.1. розробити і подати на затвердження голові районної ради проекти:

порядку складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);

переліків відомостей, що становлять службову інформацію;

інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію;

3.2. організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України „Про доступ до публічної інформації”;

3.3. внести голові районної ради пропозиції щодо створення системи обліку документів, що знаходяться в районній раді і містять публічну інформацію, передбачивши обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційних веб-сайтах (а в разі їх відсутності – в інший прийнятний для громадян спосіб).

4. Покласти на керуючу справами виконавчого апарату - начальника організаційного відділу виконавчого апарату Іванківської районної ради Осипенко Інну Михайлівну персональну відповідальність за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

5. Затвердити перелік інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Іванківської районної ради (далі – Перелік), що додається (додаток 2).

6. Організаційному відділу виконавчого апарату Іванківської районної ради забезпечувати у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної Переліком. 

7. Організаційному відділу виконавчого апарату Іванківської районної ради у дво­тижневий строк після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк подати голові районної ради письмові пропозиції щодо розміру фактичних витрат на копіювання та друк копій документів, що надаватимуться районною радою за запитами на інформацію.  

8. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Шумак Оксану Петрівну.

           

 

Голова ради                                                       М.І.Костюченко