Іванківська районна державна адміністрація
Іванківська районна рада
Відділ містобудування, архітектури, капітального будівництва, ЖКГ, інфраструктури та туризму
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
ВИШГОРОДСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області
Іванківська міжрайонна державна податкова інспекція
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист населення
Приватизація державного майна
Державні закупівлі
Добровільне об'єднання територіальних громад
Громадська рада

Філія АТ"Ощадбанк" в Іванківському районі

ПРОЕКТ Розпорядження

ПРОЕКТ

 

ІВАНКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я


від                  2014 року        №  

 

смт Іванків

 

Про затвердження  переліку  адміністративних послуг,

що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації

 

Відповідно до статей 6,13,39,41   Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 12 Закону  України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,  Закону України «Про перелік документів дозвільного характеру» та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Про Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»:

 

1.  Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Іванківській  районній державній   адміністрації, що додається.

 

2. Адміністративні послуги, наведені в доповненому цим розпорядженням переліку, надаються через центр надання адміністративних послуг Іванківської районної державної адміністрації  відповідно до пункту 6 цього розпорядження. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються відповідним центрам надання адміністративних послуг, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку.
 

3. Сектору надання адміністративних послуг та дозвільних процедур який здійснює організаційне забезпечення діяльності центру надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації, забезпечити:

1) розміщення актуальної та повної інформації про адміністративні послуги, які надаються через центр надання таких послуг, з урахуванням пунктів 12, 13, 15 і 20 Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р.        № 588 на сайті Іванківської  районної державної адміністрації в розділі «Центр надання адміністративних послуг» та поширення зазначеної інформації у  районній газеті «Трибуна праці»;

2) взаємодію з органами виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, для належної організації надання таких послуг через центр надання адміністративних послуг при Іванківській районні державній адміністрації, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

3) проведення за участю представників зазначених органів навчальних заходів для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання.

4. Органам виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг, наведених у доповненому та затвердженому цим розпорядженням переліку, рекомендувати забезпечити:

1) внесення необхідних змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності);

2) розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг при Іванківській районній  державній адміністрації їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України “Про адміністративні послуги” на власних офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень;

3) взаємодію з центром надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації, для належної організації надання таких послуг через центр їх надання, у тому числі здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

4) надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

5) надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів;

 6) передання в користування (оренду) в разі потреби центру надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації, необхідного обладнання, програмного забезпечення, паролів доступу до такого програмного забезпечення, баз даних у встановленому законодавством порядку;

 

7) участь своїх представників у навчальних заходах для адміністраторів з метою належної організації надання адміністративних послуг через центр надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації;
 

8) недопущення із зазначеної дати прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації, видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні. Заяви про надання адміністративних послуг, що надіслані суб’єктами звернення поштою до такої дати, але надійшли після неї, не пізніше одного робочого дня після їх надходження передаються центру надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації, про що суб’єкти звернення повідомляються в установленому законодавством порядку.

 

5. Визнати таким, що втратив чинність п.1 розпорядження голови Іванківської районної державної адміністрації від 25.12.2013 № 503 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації».

 

6. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 7-17,20-27,30-36 затвердженого ним переліку, які набирають чинності з 1 вересня 2014 р., і пунктів 18-19 та пунктів 28,29,37-54, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації                      Ю.Ф. Мосієнко

 

Завідувач сектору надання                      Ю.М. Харитончук

адміністративних послуг

та дозвільних процедур

апарату Іванківської

райдержадміністрації
                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО                                      Розпорядження голови Іванківської                                                  
 районної державної адміністрації                  


                                     ____________№____________

 

ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації

І.  ПЕРЕЛІК

адміністративних послуг, без урахування документів дозвільного характеру

1.       

Надання паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

2.       

Складання акту обстеження спеціалізованих приймальних пунктів металобрухту кольорових і чорних металів

3.       

Надання дозволу на звільнення з роботи працівників молодше вісімнадцяти років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

4.       

Видача висновку щодо стану утримання, навчання та виховання дитини, яка влаштована до сімейних форм виховання

5.       

Видача актів обстеження умов проживання дитини

6.       

Видача довідки щодо підтвердження статусу дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського піклування

7.       

Державна реєстрація юридичної особи

8.       

Державна реєстрація фізичної особи- підприємця

9.       

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

10.   

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

11.   

Видача довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

12.   

Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи

13.   

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття

14.   

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців

15.   

Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них

16.   

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення

17.   

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням

18.   

Державна реєстрація  права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна)

19.   

Видача витягу, інформаційної довідки, виписки  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

20.   

Реєстрація громадського об’єднання

21.   

Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

22.   

Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту

23.   

Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання

24.   

Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання

25.   

Прийняття повідомлення про зміни у складі керівних органів громадського об’єднання

26.   

Прийняття повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення

27.   

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання

28.   

Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження           

29.   

Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження           

30.   

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження           

31.   

Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника

32.   

Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення)

33.   

Оформлення та видача проїзного документа дитини

34.   

Оформлення та видача паспорта громадянина України

35.   

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого

36.   

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку

37.   

Реєстрація місця проживання особи

38.   

Зняття з реєстрації місця проживання особи

39.   

Реєстрація місця перебування особи

40.   

Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи

41.   

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

42.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку

43.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

44.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

45.   

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

46.   

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

47.   

Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

48.   

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території  адміністративно-територіальних одиниць

49.   

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель

50.   

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку

51.   

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

52.   

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації

53.   

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про  наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)

54.   

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою

55.   

Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

56.   

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників

57.   

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки

58.   

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

59.   

Видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів

60.   

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

ІІ.   ПЕРЕЛІК документів дозвільного характеру

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів), що здійснюють в Україні діяльність з виробництва та /або обігу харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі

Експлуатаційний дозвіл операторам потужностей (об’єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, переміксів і кормів

3д.

Видача дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

4д.

Надання технічних умов для підключення до системи центрального  водопостачання і   водовідведення

     

 

 

 

 


 

         Керівник апарату  адміністрації                    Н.В. Валерко

 

Повідомлення про оприлюднення проекту  регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу

 

Відповідно до Законів України „Про адміністративні послуги“, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Про деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг,з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних, юридичних осіб, громадян, оприлюднюється проект розпорядження голови Іванківської  районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Іванківській районній державній адміністрації».

Проект розпорядження розроблено відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги»  та з метою затвердження переліку адміністративних послуг, що надаватимуться через Центр надання адміністративних послуг.

 

Проект разом з аналізом регуляторного впливу оприлюднено у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Іванківської районної державної адміністрації ivankiv-rda-rada.gov.ua– «Регуляторна діяльність».
 

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються  у письмовій формі протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення  за  адресою :

-         07200, смт Івнків,вул І.Проскури,17 тел. 04591-5-27-21,

-         е – mail: ICNAP@ukr.net

-         01011,м.Київ, вул Арсенальна,9/11- відділ представництва у м.Києві та Київській області

-         е – mail: m_nagorna@dkrp.gov.ua

 

Керівник апарату адміністрації                             Н.В. Валерко
 

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Іванківської   районної державної адміністрації «Про затвердження  переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних  послуг при Іванківській  районній державній адміністрації».

 

1.Опис проблеми

1.1 Проект регуляторного акту розроблено з метою реалізації Законів України „Про адміністративні послуги“, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності“, розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р „Про деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг.
Вищеназваними нормативно-правовими актами встановлюється, що центр надання адміністративних послуг (далі – Центр) надає послуги відповідно до переліку адміністративних послуг (далі – Перелік), що визначається органом, який його утворив, з обов’язковим включенням переліку послуг затверджених Кабінетом Міністрів України.

1.2. Враховуючи, що без затвердженого Переліку неможливо розпочати процес формування структури Центру, а нормативних актів центральних органів влади, які б чітко регулювали дане питання немає, на рівні району, виникає проблема відсутності визначеного Переліку, що не дає змоги Центру виконувати його головне призначення - надавати адміністративні послуги.

2. Визначення цілей державного регулювання.

2.1. Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом “єдиного вікна” у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

3.1. В процесі опрацювання даної проблеми було розглянуто наступні альтернативні моделі її вирішення.

3.2. Перша альтернатива. Не приймати розпорядження райдержадміністрації «Про затвердження  переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних  послуг при Іванківській  районній державній адміністрації», залишивши існуючий стан речей без змін. В такому випадку не будуть виконуватися вимоги Закону України «Про адміністративні послуги» в частині надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг, а сам механізм їх надання буде залишатися недостатньо прозорим, зручним та оперативним, що потенційно може призвести до порушення законних прав та інтересів суб’єктів звернень в сфері надання адміністративних послуг. У зв’язку з вищевикладеним застосування першої альтернативи для вирішення даної проблеми є не результативним.

3.3. Друга альтернатива. Затвердити Перелік шляхом прийняття розпорядження «Про затвердження  переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних  послуг при Іванківській  районній державній адміністрації». Даний шлях розв’язання проблеми дозволить надавати визначені Переліком послуги через Центр з дотриманням всіх принципів, визначених в Законі. В таких умовах суб’єкти звернень матимуть якісний, оперативний та прозорий сервіс надання адміністративних послуг, що буде максимально орієнтований на захист їхніх прав та законних інтересів. Даний механізм розв’язання проблеми є ефективніший за першу альтернативу і дозволить в повному обсязі досягти визначені цілі.

4. Опис механізмів,  які пропонується застосувати для розв’язання визначеної проблеми

4.1.  Механізмом розв’язання проблеми є затвердження переліку адміністративних послуг, та переліку документів дозвільного характеру, створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

 

4.2.   Запровадження державного регулювання та реалізація даного проекту сприятиме створенню сталих та безпечних умов для подальшого розвитку надання адміністративних послуг, встановленню чіткого порядку діяльності та взаємодії суб’єктів надання адміністративних послуг, уповноважених надавати адміністративні послуги. 

5.  Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

5.1.У разі прийняття регуляторного акту Центром надання адміністративних послуг будуть реалізовані повноваження, що надані йому Законом України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», відповідно до статей 6,13, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

5.2. Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

 

         скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

        

      отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

 

      забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

 

         тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями;

 

5.3  Проект розпорядження негативних чинників не має.

 

5.4 Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6.      Аналіз вигод та витрат

 

ТАБЛИЦЯ очікуваних вигод та витрат

 

ВИГОДИ

ВИТРАТИ

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ

-відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-дотримання принципу організаційної єдності;

 -вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-мінімізація корупційної складової;

-оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг

Утримання центру надання адміністративних послуг

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

-доступність та зручність;

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

- визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

- наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Додаткові витрати не очікуються.

СФЕРА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

-доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

-належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

-мінімізація часу на очікування в черзі;

-мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

-можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання

адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

Додаткові витрати не очікуються.

 

 

7.Строк дії регуляторного акта.

7.1 Строк дії пропонується необмежений до внесення змін у законодавчі акти вищої юридичної сили.

 

8.Показники результативності регуляторного акта.

   8.1. У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

  кількість адміністративних органів, які надають адміністративні послуги через  Центр надання адміністративних послуг при Іванківській  районній державній адміністрації;

    кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

    рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

     кількість наданих адміністративних послуг;

     середній термін розгляду звернення;

     кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

    8.2.  Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з проектом розпорядження достатній. Оскільки зазначений проект акта розміщений на офіційному веб-сайті райдержадміністраціїhttp://ivankiv-rda-rada.gov.ua- «Регуляторна політика» та на інформаційному стенді в приміщенні Центру.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

9.1 Базове відстеження результативності даного регуляторного акту буде проведено до дня набрання ним чинності, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом.

9.2 Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом на основі аналізу та співставлення із відповідним попереднім періодом кількісних показників результативності регуляторного акту.

9.3 Періодичні відстеження планується проводити один раз на 3 роки, починаючи з дня повторного відстеження з метою постійного контролю за регуляторним впливом даного розпорядження та можливого внесення змін до розпорядження з метою розширення переліку адміністративних послуг.

9.4 Заходи з відстеження результативності регуляторного акту будуть проводитися сектором надання адміністративних послуг та дозвільних процедур апарату райдержадміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації                                             Н.В. Валерко

 

ЗВІТ

про результати  базового відстеження щодо розпорядження голови Іванківської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через   Центр надання адміністративних послуг при  Іванківській районній державній адміністрації»

Виконавцем заходів з базового відстеження результативності є  сектор з надання адміністративних послуг та дозвільних процедур апарату Іванківської райдержадміністрації

Цілі прийняття акта: забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом “єдиного вікна” у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому.

Строк виконання заходів з відстеження: 02вересня  2014 року -  02 жовтня  2014 року.

Тип відстеженнябазове.

Методи одержання результатів відстеження: під час проведення базового відстеження результативності даного регуляторного акту був застосований соціологічним метод, шляхом збору пропозицій та зауважень до нього, з їх подальшим аналізом.

Дані та припущення на основі яких відстежується результативність: Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта використовувались такі показники:

ількість адміністративних послуг, які надано суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

Кількісні та якісні значення показників результативності:

Показниками результативності даного регуляторного акта є:

-         кількість позитивних та негативних відгуків суб’єктів звернень щодо діяльності Центру;

-         кількість надаваних через Центр послуг, в тому числі в розрізі кожної послуги для формування рейтингу їх затребуваності суб’єктами звернень.

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Цей регуляторний акт забезпечить:

 

забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом “єдиного вікна” у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому;

 

забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

 

запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання.

 

Керівник апарату адміністрації                                             Н.В. Валерко