Іванківська районна державна адміністрація
Іванківська районна рада
Відділ містобудування, архітектури, капітального будівництва, ЖКГ, інфраструктури та туризму
Центр допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції
ВИШГОРОДСЬКЕ ОБ’ЄДНАНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Управління державної казначейської служби України в Іванківському районі Київської області
Іванківська міжрайонна державна податкова інспекція
Управління соціального захисту населення
Цивільний захист населення
Приватизація державного майна
Державні закупівлі
Добровільне об'єднання територіальних громад
Громадська рада

Філія АТ"Ощадбанк" в Іванківському районі

Проекти регуляторних актів

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту рішення районної ради «Про встановлення розміру плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М.Примаченкоу 2018 навчальному році»

 

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень та пропозицій від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань Іванківська районна рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення «Про встановлення розміру плати та пільг на оплату за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко у 2018 навчальному році».

У зв’язку з тим, що на законодавчому рівні відбулися зміни, які впливають на собівартість послуги (підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної плати) виникла необхідність переглянути затверджені розміри батьківської плати на місяць за навчання у Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко в                     смт Іванків.
Проект регуляторного акту спрямований на вирішення питань, які полягають у залученні додаткових позабюджетних джерел фінансування Іванківської дитячої школи мистецтв ім. М. Примаченко; впорядкування цін на платні послуги, що надаються дитячою школою мистецтв; спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки дитячої школи мистецтв.

Підставою для розробки проекту є Закони України «Про позашкільну освіту», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад», від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей».

Головним розробником проекту регуляторного акта є відділ культури, національностей, релігій, молоді та спорту Іванківської районної державної адміністрації.

Для одержання зауважень та пропозицій електронну версію проекту регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу з 11 грудня 2017 року розміщено на офіційному веб-сайті Іванківської районної ради за адресою: www.ivankiv-rda-rada.gov.ua у підрозділі «Проекти регуляторних актів», розділ «Регуляторна політика».

З текстом проекту та аналізом регуляторного впливу всі бажаючі можуть ознайомитися, також увідділі культури, національностей, релігій, молоді та спорту Іванківської районної державної адміністрації, тел. 5-15-50, 5-18-79.

Зауваження та пропозиції до проекту рішення приймаються протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому  вигляді за адресою розробника: 07201, Київська область, смт Іванків, вул. І. Проскури, 2, Відділ культури, національностей, релігій, молоді та спорту Іванківської районної державної адміністрації, роб. тел. 5-15-50, 5-18-79, mail:kultura-ivankov@ukr.net.

 

Начальник відділу культури,

 

національностей, релігій, молоді та спорту                             Н.К. Бірюк

 

 
 Аналіз регуляторного впливу проекту «Про погодження розміру плати батьків за навчання в дитячій школі мистецтв імені М.Примаченко
смт Іванків в 2017-2018 навчальному році»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом правового регулювання.

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у відсутності єдиного встановленого розміру батьківської плати за навчання в школах естетичного виховання на території України. Згідно з  п.6.4 Положення про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання) (із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства культури і туризму України від 23 травня 2006 року № 331), де порядок установлення розміру плати за навчання в закладі визначається Кабінетом Міністрів України. На даний час усі державні школи естетичного виховання встановлюють розмір батьківської плати згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.97 р. № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», яка визначається один раз на рік дирекцією закладу за погодженням з органами місцевої виконавчої влади. Так як   ДШМ імені М.Примаченко  є  комунальною власністю територіальної громади Іванківського району, відповідно до рішення Іванківської районної ради від 14.03.2002 №8/09 «Про формування комунального майна територіальної громади Іванківського району», дане питання виноситься на розгляд та погодження Іванківської районної ради. Проблему треба вирішити завдяки фінансуванню з місцевого бюджету, тому що батьківська плата складає лише біля 10% утримання ДШМ імені М.Примаченко. Значною частиною проекту регуляторного акту є затвердження пільгових категорій дітей, як це передбачено документами та встановленню додаткових пільг, завдяки можливостей бюджету. Затвердження планового контингенту учнів в закладах (що передбачає законодавством та статутом) дозволить чітко формувати кількісну наповнюваність закладів, враховуючи можливості матеріально-технічної бази, площі приміщення школи.

2. Визначення цілей правового регулювання.

Цілями правового регулювання для даного проекту регуляторного акта є :

  додержання принципів державної регуляторної політики;

  приведення у відповідність витратного механізму на навчання дітей в дитячій  школі мистецтв імені М.Примаченко;

  залучення до навчання дітей пільгових категорій;

  збереження бази дитячих мистецьких навчальних закладів міста.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення визначних цілей, аргументи щодо переваг обраного способу.

Головна альтернатива є прийняття єдиного розміру оплати за навчання дітей в школах естетичного виховання на території України. Обраний спосіб запропонованого проекту регуляторного акта повинен забезпечити:

  доступ навчання в дитячій школі мистецтв імені М.Примаченко дітей різних категорій;

  визначення чітких критеріїв фінансування даного закладу;

  досягнення цілей правового регулювання та принципів державної регуляторної політики.

 4. Опис механізмів, які пропонується застосовувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта — проекту рішення сесії Іванківської районної ради «Про погодження розміру плати батьків за навчання в дитячій школі мистецтв імені М.Примаченко  смт. Іванків в 2016-2017 навчальному році» передбачає встановлення часткової компенсації плати батьків за навчання дітей та визначення витрат районного бюджету на утримання вихованців ДШМ. Для досягнення встановленої мети пропонується:

  регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики;

  визначення розміру батьківської оплати за навчання;

  встановлення планового контингенту учнів в закладі;

  затвердження пільги щодо навчання дітей в дитячій школі мистецтв.

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта .

Прийняття даного регуляторного акта дозволить чітко визначити затратний механізм районного бюджету та батьківської плати по навчанню дітей в ДШМ та залучення їх до спеціалізованої мистецької освіти. Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, від яких залежить дія регуляторного акту буде зміна чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері початкової спеціалізованої мистецької освіті.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта.

Впровадження цього регуляторного акта дозволить забезпечити фінансування витрат на утримання учнів дитячих музичних шкіл. Так витрати на утримання 354 учнів  дитячої  школи мистецтв імені М.Примаченко сьогодні складають :

  заробітна плата педагогічних працівників — 1911,1 тис.грн.

  комунальні послуги — 277,8 тис. грн.

  інші видатки – 124,3 тис.грн.

 -    батьківська плата кошти від аренди -255,8 тис.грн (249,8+6,0 тис.грн)

  всього витрат —2569,0 тис. грн.

Витрати на одного учня у місяць складає 7 тис. 220 грн. З яких 10% — батьківська оплата;  90% — фінансування місцевого бюджету. В порівнянні з 2016-2017  навчальним роком розмір батьківської плати не змінюється.

Див.  додаток.

У 2016-2017 навчальному році у дитячій школі мистецтв імені М.Примаченко навчалось 193 дітей пільгових категорій (146 дитина повністю звільнена від сплати за навчання, 47 дітей – плата 50%). Це свідчить про те, що завдяки фінансуванню з районного бюджету обдаровані діти мають сприятливі умови для отримання спеціалізованої мистецької освіти у нашому районі.

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта — 1 рік, з можливістю внесення змін до нього. Протягом зазначеного періоду дії регуляторного акта передбачається:

  можливості зміни розміру оплати батьків за навчання протягом навчального року з урахуванням можливостей місцевого бюджету;

  забезпечити підтримку місцевого бюджету навчання дітей різних категорій у ДШМ;

  створити сприятливі умови для отримання спеціальної мистецької освіти для обдарованих, талановитих дітей;

  дотримання принципів державної регуляторної політики.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Результативність даного проекту рішення відстежувалася за такими показниками:

 Кількісними :

  кількість вихованців, які навчаються у ДШМ імені М.Примаченко;

  кількість дітей пільгових категорій, які навчаються в даному закладі;

  плановий контингент учнів по  школі;

  загальний обсяг коштів на фінансування школи (утримання вихованців на рік, місяць).

Якісними:

  аналіз батьківської плати за  рік;

  соціальна спрямованість даного проекту;

  результативність діяльності закладу.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вказаного регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності з початку навчального 2017-2018 року. Повторне відстеження планується здійснювати по закінченні 2019 бюджетного року при формуванні місцевого бюджету 2019 року. Для визначення значень показників результативності регуляторного акта будуть використовуватись виключно статистичні дані.

 

Начальник відділу культури,національностей,

релігій, молоді та спорту                                                                     Н.К.Бірюк

 

 ПРОЕКТ

                                                                                    

ІВАНКІВСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІI скликання

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Про погодження розміру плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко у 2018 навчальному році

 

Відповідно до статті 15, 26 Закону України «Про позашкільну освіту», пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25 березня 1997 року № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», розглянувши лист відділу культури, національностей, релігій, молоді та спорту Іванківської районної державної адміністрації від 05.12.2017 № 548 та врахувавши пропозиції дирекціїІванківської дитячої школи мистецтв ім. М. Примаченко, висновки і рекомендації постійних комісій районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту та духовності, з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, районна рада вирішила:

 

1. Погодити з 01 січня 2018 року запропонований дирекцією закладу розмір плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв                       ім. М. Примаченко у 2018 навчальному році, у залежності від обраного виду навчання, у розмірах встановлених, згідно з додатком 1.

2. Затвердити Порядок встановлення розміру плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко (додаток 2).

3. Затвердити перелік пільг щодо плати за навчання (додаток 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту та духовності, з питань промисловості, транспорту, зв’язку, торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

Голова ради                                                               В.І.Потієнко

 

 

смт Іванків

_____________ 2017 року

VІI- __/__

Додаток 1

до рішення Іванківської

районної ради

від _____2017 № VІІ-__/__

 

 

РОЗМІР

плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв

ім. М. Примаченко у 2018  навчальному році

 

1. Гітара – 120 грн.

2. Естрадний вокал – 120 грн.

3. Фортепіано – 120 грн.

4. Хореографія – 120 грн.

5. Образотворче мистецтво – 120 грн.

6. Дизайн – 120 грн.

7. Електромузичні інструменти (синтезатор) – 120 грн.

8. Академічний вокал – 60 грн.

9. Баян, акордеон – 60 грн.

10. Духові інструменти (сопілка, труба) – 60 грн.

11. Театральне мистецтво – 60 грн.

12. Бандура – 60 грн.

13. Народний вокал – 60 грн.

 

 

         Заступник голови ради                                               О.П.Шумак

 

  

Додаток 2

до рішення Іванківської

районної ради

від _____2017 № VІІ-__/__

 

ПОРЯДОК

встановлення розміру плати за навчання дітей

в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко

 

         1. Порядок встановлення розміру плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко (далі – Порядок) визначає механізм встановлення розміру плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко (далі – школа мистецтв).

         2. Щомісячний розмір плати за навчання дітей (учнів) в школі мистецтв встановлюється директором один раз на рік не пізніше ніж за місяць до початку навчального року та погоджується Іванківською районною радою.

         3. Встановлення директором школи мистецтв розміру плати за навчання здійснюється на засадах диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожною групою музичних інструментів та за кожним мистецьким напрямком навчання окремо, з урахуванням специфіки гуртка.

         5. У разі наявності у школі мистецтв напрямів навчання або спеціальностей, які не увійшли до Типових навчальних планів, директор, за погодженням з відділом культури, національностей, релігій, молоді та спорту Іванківської районної державної адміністрації, в управлінні якого перебуває школа мистецтв, відносить належність спеціальностей або напрямів навчання до однієї з категорій, визначених Типовим навчальним планом.

6. Згідно із Законом України “Про позашкільну освіту” право на безоплатне навчання мають такі категорії:

-         діти з багатодітних сімей;

-         діти з малозабезпечених сімей;

-         діти-інваліди;

-         діти-сироти;

-         діти, позбавлені батьківського піклування.

7. За поданням директора школи мистецтв Іванківська районна рада має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей районного бюджету у розмірі 100% та 50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

8. Плата за навчання вноситься протягом навчального року, тобто 9   місяців, до 10 числа поточного місяця, через банківські установи у готівковій чи безготівковій формі.

         Діти (учні), батьки яких не внесли без поважних причин плату за навчання до встановленої дати, до занять не допускаються, а при систематичному (три та більше разів) порушенні строку оплати підлягають виключенню зі школи мистецтв.

         У разі хвороби дитини (учня), плата за навчання за перший місяць вноситься повністю, понад один місяць - у розмірі 50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

         9. Для визначення остаточної вартості навчання дитини (учня) у поточному навчальному році батьки або особи, що їх замінюють, до 25 серпня подають на ім’я директора школи мистецтв пакет документів, затверджений дирекцією Іванківської дитячої школи мистецтв ім. М. Примаченко, відповідно до статусу, що дає право на пільги.

         Пакет документів формується батьками у двох примірниках, з яких один є оригіналом.

        

 

Заступник голови ради                                            О.П.Шумак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення Іванківської

районної ради

від _____2017 № VІІ-__/__

 

ПЕРЕЛІК

пільг щодо плати за навчання дітей в Іванківській дитячій школі

мистецтв ім. М. Примаченко у 2018 навчальному році

        

         1. Відповідно до пункту 2 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» звільняються від оплати за навчання повністю:

-         діти з багатодітних сімей;

-         діти із малозабезпечених сімей;

-       діти-інваліди, яким не протипоказане навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (за висновком медичної комісії);

-         діти-сироти;

-         діти, позбавлених батьківського піклування.

 

         2. Додатково звільняються від оплати за навчання у розмірі 100 відсотків:

-         діти-напівсироти (при втраті одного з годувальників);

-         діти інвалідів та учасників бойових дій.

        

         3.Звільняються від оплати за навчання на 50 відсотків:

-       особливо обдаровані діти – лауреати міжнародних та всеукраїнських фахових конкурсів (за зайняте І, II, III місце)

-       діти матерів – одиначок.

        

         4. При наявності двох і більше дітей (учнів) з однієї сім'ї, які навчаються в Іванківській дитячій школі мистецтв ім. М. Примаченко, плата вноситься в повному розмірі за одного учня і 50 відсотків – за інших, при цьому 100% коштів вноситься за навчання, де встановлена більша плата.

        

         5. При оплаті за навчання за кожну окремо дитину (учня) може застосовуватись лише одна пільга (за бажанням батьків) і лише однієї спеціалізації.

        

         7. Перелік документів для застосування пільг, термін їх подання та періодичність поновлення доводиться до відома батьків дирекцією Іванківської дитячої школи мистецтв ім. М. Примаченко.

        

         8. Пільги надаються протягом навчального року при наявності відповідних документів, поданих до 20 числа поточного місяця.

        

         Заступник голови ради                                                     О.П.Шумак